Zakres działalności

BUDOWNICTWO OGÓLNE

P.B. „STAWAL” realizuje wszelkiego rodzaju zadania z zakresu budownictwa kubaturowego – budynki mieszkalne, hotelowo-pensjonatowe, obiekty biurowe, obiekty magazynowe

BUDOWNICTWO INŻYNIERSKIE

Firma w ramach sektora inżynierskiego w ostatnich latach zrealizowała budowę wiaduktu drogowego w Recławiu, oraz budowę transgranicznego ciągu pieszego na wydmie.

BUDOWNICTWO DROGOWE

Do inwestycji realizowanych przez firmę w sektorze drogowym należy: wykonanie parkingu przy ul. Monte Cassino/Piastowska w Świnoujściu, wykonanie chodników na ul. Chrobrego, Sosnowej, Jaracza w Świnoujściu.

INNE USŁUGI

Firma świadczy usługi w postaci wynajmu sprzętu budowlanego tj. koparko-ładowarki, żurawi budowlanych.

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

Budowa na własny rachunek budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Steyera w Świnoujściu.