O firmie

Firma „STAWAL” powstała na bazie firmy PPHU „EKMID” - Waldemara Dimke, która rozpoczęła swoją działalność 1.02.1999 r. Firma „EKMID” początkowo wykonywała usługi projektowe i zastępstwa inwestycyjne na terenie Świnoujścia i Wolina. Od roku 2001 rozpoczęła realizację obiektów budowlanych na zlecenie . Do najważniejszych z nich należy: rozbudowa cmentarza w Świnoujściu – roboty ziemne i drogowe, budowa wiaduktu drogowego w Recławiu, odwodnienie grawitacyjne obiektów inżynierskich obwodnicy Wolina.

Od roku 2003 firma „EKMID” rozpoczęła roboty w budownictwie kubaturowym w Świnoujściu. Pierwszym z nich był budynek Willa Teresa, a następnie obiekt Trzy Korony – Korona Piastów. W trakcie realizacji tych obiektów nastąpiła zmiana organizacyjna polegająca na zawiązaniu Sp. jawnej „STAWAL” w 2005 r. przez ich dotychczasowych właścicieli Stanisława Sulikowskiego i Waldemara Dimke.

P.B. „STAWAL” przejęła całą kadrę techniczną i produkcyjną firmy „EKMID” , oraz przejęła budowy firmy EKMID kontynuując ich realizację.

W chwili obecnej firma „STAWAL” zatrudnia około 60 osób, prowadzi roboty branży konstrukcyjno budowlanej i inżynieryjno drogowej. Posiada własne zaplecze magazynowo warsztatowe przy ul. Karsiborskiej 33. P.B.”STAWAL” S.J. Jest uczestnikiem konsorcjum drogowego PRD Świnoujście SC z którym realizuje większość inwestycji drogowych.
P.B.„STAWAL” stworzyło pracownię projektową, która wykonuje projekty i opracowania na potrzeby własne firmy.