Parking

Data ukończenia realizacji

środa, marzec 14, 2007

Opis

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano 1770 m2 nawierzchni z kostki betonowej w tym miejsca postojowe w układzie prostopadłym,w układzie skośnym, drogi dojazdowe i manewrowe. Zakres robót obejmował pełen przekrój robót począwszy od robót rozbiórkowych, przygotowawczych warstwy odsączającej poprzez konstrukcyjną do robót nawierzchniowych, a tarze kanalizacje deszczową, oświetlenie parkingu oraz elementy małej architektury.
Zdjęcia
Referencje